Hierdie gebruikersooreenkoms (hierna - die ooreenkoms) beheer die verhouding tussen die administrasie van die https://healthy-food-near-me.com portaal (hierna - die administrasie) en 'n individu (hierna die gebruiker) om aankondigings, resensies, sms'e (hierna - die materiaal) op die internetwebwerf te plaas op die adres https: //www.healthy-food-near-me .com / (hierna die webwerf genoem), asook vir enige ander gebruik van hierdie webwerf. 'N Gebruiker word erken as 'n individu wat behoorlik tot hierdie gebruikersooreenkoms toegetree het en een of meer materiaal gestuur het om op die webwerf te plaas. Die reëls word ontwikkel met inagneming van die huidige wetgewing in die Oekraïne.

Belangrike punte:

 • Die webwerfadministrasie bepaal die gedragsreëls daarop en behou die reg voor om die implementering daarvan van besoekers te eis.
 • Die teks van die ooreenkoms word aan die gebruiker vertoon na registrasie op die werf. Die ooreenkoms tree in werking nadat die gebruiker toestemming tot sy voorwaardes uitgespreek het in die vorm van die gebruiker wat tydens die registrasie die vinkje langs die veld 'Ek aanvaar die voorwaardes van die gebruikersooreenkoms' instel.
 • Die administrasie aanvaar die materiaal slegs vir plasing nadat die gebruiker by hierdie ooreenkoms aangesluit het, wat dit byvoeg.
 • Onkundigheid van die reëls stel nie die behoefte om dit toe te pas nie. Deur enige boodskap op die webwerf te plaas, beteken dit dat u hierdie reëls aanvaar en dat u daaraan moet voldoen.
 • Die webwerfadministrasie bied die gebruiker die geleentheid om hul materiaal gratis op die https://healthy-food-near-me.com portaal te plaas.
 • Die gebruiker plaas sy materiaal op die werf en dra ook die reg oor aan die administrasie om wye toegang tot die materiaal binne hierdie hulpbron te bied sonder om enige fooi te betaal.
 • Die Gebruiker stem in dat die Administrasie die reg het om op die bladsye wat die Gebruikersmateriaal bevat, advertensiebanniere en aankondigings te plaas, om die Materiaal te wysig vir advertensie.
 • Deur op die webwerf te registreer of verskillende dienste van die werf te gebruik, wat die behoefte impliseer dat die gebruiker sy persoonlike data moet oordra, stem die gebruiker in met die verwerking van sy persoonlike inligting in ooreenstemming met die wet van Oekraïne “Oor die beskerming van persoonlike data ”

Hulpbrongebruik:

 • Almal wat onder 'n unieke bynaam met hul geldige e-posadres registreer, kan die interaktiewe bronne van die webwerf gebruik.
 • Elke besoeker op die webwerf kan kommentaar op die webwerf plaas met 'n aanduiding in die spesiale veld 'Naam' van sy regte naam of skuilnaam ('bynaam').
 • Die administrasie stem in om die e-posadresse van geregistreerde gebruikers van die webwerf uitsluitlik te gebruik vir die stuur van boodskappe vanaf die webwerf (insluitend boodskappe rakende aktivering / deaktivering van die gebruikersrekening op die webwerf), en vir geen ander doel nie.
 • Tensy anders bepaal, behoort alle persoonlike eiendom en nie-eiendomsreg op die Materiaal aan die Gebruiker wat dit gepos het. Die gebruiker word gewaarsku oor die aanspreeklikheid vir die onwettige gebruik en plasing van werke van ander mense wat deur die huidige wetgewing in Oekraïne ingestel is. In die geval dat daar vasgestel word dat die gebruiker wat die materiaal gepos het nie hul outeursreghouer is nie, sal hierdie materiaal op die eerste versoek van die wettige outeursreghouer binne drie dae na ontvangs van 'n skriftelike kennisgewing (versoek) van die publiek verwyder word. per pos (nie elektronies nie).
 • Die gebruiker kan die deaktivering van sy rekening op die werf by die Administrasie aanvra. Deaktivering moet verstaan ​​word as tydelike blokkering van 'n gebruikersrekening met die behoud daarvan (sonder om gebruikersinligting uit die werfdatabasis te skrap). Om 'n rekening te deaktiveer, moet die gebruiker 'n brief aan die ondersteuningsdiens van die werf skryf vanuit die posbus waarop die gebruiker se rekening geregistreer is, met die versoek om die rekening te deaktiveer.
 • Om die registrasie op die webwerf te herstel (rekeningaktivering), moet die gebruiker 'n brief aan die werfondersteuningsdiens skryf met die versoek om die gebruikersrekening te aktiveer vanaf die posbus waarop die gebruikersrekening geregistreer is.

Interaktiewe werfbronne:

 • Interaktiewe bronne van die webwerf is bedoel vir die uitruil van menings oor die onderwerpe wat in die onderwerp van die bron gestel word.
 • Deelnemers aan die interaktiewe bronne van die webwerf kan hul eie sms-boodskappe skep, sowel as kommentaar lewer en menings uitruil oor die onderwerp van 'n boodskap wat deur ander gebruikers gepubliseer word, met inagneming van hierdie reëls en die wette van Oekraïne.
 • Nie verbode nie, maar welkom boodskappe wat nie verband hou met die onderwerpe wat bespreek word nie.

Op die webwerf is verbode:

 • Oproepe vir gewelddadige verandering of omverwerping van die grondwetlike orde of die inbeslagneming van staatsmag; vra vir 'n verandering in die administratiewe grense of staatsgrense van Oekraïne, in stryd met die bevel wat deur die Grondwet van Oekraïne ingestel is; vra vir pogroms, brandstigting, vernietiging van eiendom, beslaglegging op geboue of strukture, gedwonge uitsetting van burgers; vra vir aggressie of die uitbreek van militêre konflik.
 • Direkte en indirekte beledigings van enigiemand, veral politici, amptenare, joernaliste, gebruikers van die hulpbron, insluitende etniese, etniese, rasse- of godsdienstige verbintenisse, sowel as chauvinistiese uitsprake.
 • Onwelvoeglike opmerkings, uitdrukkings van pornografiese, erotiese of seksuele aard.
 • Enige beledigende gedrag teenoor outeurs van artikels en alle deelnemers aan die bron.
 • Uitsprake waarvan die doel is om doelbewus 'n skerp reaksie van ander deelnemers aan die hulpbron uit te lok.
 • Advertensies, kommersiële boodskappe, sowel as boodskappe wat nie inligting laai nie en wat nie verband hou met die onderwerp van die hulpbron nie, tensy 'n spesiale toestemming van sodanige webwerf vir die advertensie of boodskap verkry is.
 • Enige boodskappe en ander aksies wat deur die wetgewing van Oekraïne verbied word.
 • Nabootsing van 'n ander persoon of verteenwoordiger van 'n organisasie en/of gemeenskap sonder voldoende regte, insluitend vir werknemers en eienaars van die https://healthy-food-near-me.com portaal, asook misleidend met betrekking tot die eienskappe en kenmerke van enige entiteite of voorwerpe.
 • Plasing van materiaal wat die Gebruiker nie die reg het om deur die wet of volgens enige kontraktuele verhouding beskikbaar te stel nie, sowel as materiaal wat die regte op enige patent, handelsmerk, handelsgeheim, outeursreg of ander eiendomsreg en / of outeursreg skend en het die regte van 'n derde party met hom in verband gebring.
 • Plasing van advertensie-inligting wat nie op 'n spesiale manier gemagtig is nie, strooipos, skemas van "piramides", "briewe van geluk"; materiaal wat rekenaarkodes bevat wat ontwerp is om die funksionaliteit van enige rekenaar- of telekommunikasietoerusting of -programme te skend, vernietig of beperk, om ongemagtigde toegang toe te laat, sowel as reeksnommers tot kommersiële sagtewareprodukte, aanmeldings, wagwoorde en ander maniere om ongemagtigde toegang tot betaalde hulpbronne te verkry in die internet.
 • Opsetlike of per ongeluk oortreding van toepaslike plaaslike, staats- of internasionale wette.

Moderering:

 • Interaktiewe bronne (opmerkings, resensies, aankondigings, blogs, ens.) Word gemodereer, dit wil sê die moderator lees boodskappe nadat dit op die bron gepos is.
 • As die moderator, nadat hy die boodskap gelees het, van mening is dat dit die reëls van die bron oortree, het hy die reg om dit te skrap.

Slotbepalings:

 • Die administrasie behou die reg voor om hierdie reëls te wysig. In hierdie geval sal die ooreenstemmende boodskap oor die veranderinge op die webwerf gepubliseer word.
 • Die webwerfadministrasie kan die reg ontneem om die webwerf te gebruik van 'n lid wat stelselmatig hierdie reëls oortree.
 • Die webwerfadministrasie is nie verantwoordelik vir die verklarings van gebruikers van die webwerf nie.
 • Die administrasie is altyd bereid om die wense en voorstelle van enige lid van die webwerf rakende die werking van die hulpbron in ag te neem.
 • Die verantwoordelikheid vir die boodskappe op die webwerf lê by die deelnemer wat dit gepos het.
 • Die administrasie probeer om die gladde werking van die werf te verseker. Dit is egter nie verantwoordelik vir die volledige of gedeeltelike verlies van die materiaal wat deur die gebruiker gepos word nie en onvoldoende gehalte of spoed van diens.
 • Die gebruiker stem in dat hy ten volle verantwoordelik is vir die materiaal wat deur hom op die webwerf geplaas word. Die administrasie is nie verantwoordelik vir die inhoud van die materiaal en die nakoming daarvan aan die vereistes van die wet nie, vir skending van outeursreg, ongemagtigde gebruik van merke vir goedere en dienste (handelsmerke), ondernemingsname en hul logo's, asook vir moontlike oortredings van die regte van derde partye in verband met die plasing van materiaal op die webwerf. In die geval van eise van derdes wat verband hou met die plasing van materiale, sal die gebruiker hierdie eise onafhanklik en op eie koste vereffen.
 • Die ooreenkoms is 'n wettig bindende kontrak tussen die gebruiker en die administrasie en reguleer die voorwaardes van die gebruiker om materiaal op die webwerf te plaas. Die administrasie onderneem om die gebruiker in kennis te stel van aansprake van derde partye op die materiaal wat deur die gebruiker gepos word. Die gebruiker stem in om die Administrasie die reg te verleen om die Materiaal te publiseer of om die Materiaal te verwyder.
 • Alle moontlike geskille rakende die ooreenkoms word deur die Oekraïense reg opgelos.
 • 'N Gebruiker wat meen dat sy regte en belange geskend word weens die administrasie of optrede van derde partye in verband met die plasing van materiaal op die webwerf, stuur 'n eis na die ondersteuningsdiens. Die materiaal sal onmiddellik uit die openbare toegang verwyder word op die eerste versoek van die wettige kopiereghouer. Die gebruikersooreenkoms kan eensydig deur die administrasie gewysig word. Vanaf die oomblik dat die Gewysigde weergawe van die ooreenkoms op die https://healthy-food-near-me.com-webwerf gepubliseer word, sal https://healthy-food-near-me.com die gebruiker in kennis stel van die veranderde bepalings van die ooreenkoms .

Kopiereghouers

As u die outeursreghouer is van die een of ander materiaal op die https://healthy-food-near-me.com webwerf en nie wil hê dat u materiaal vryelik beskikbaar moet wees nie, is ons portaal gereed om te help met die verwydering daarvan of bespreek die voorwaardes vir die verskaffing van hierdie materiaal aan gebruikers. Om dit te kan doen, moet u die redaksie kontak per e-pos ondersteuning@https: //healthy-food-near-me.com

Om alle kwessies so spoedig moontlik op te los, vra ons u om ons dokumentêre bewyse te gee van u regte op kopieregbeskermde materiaal: 'n geskandeerde dokument met 'n seël, of ander inligting wat u toelaat om u uniek te identifiseer as die outeursreghouer van hierdie materiaal.

Alle inkomende aansoeke sal oorweeg word in die volgorde waarin dit ontvang word. As dit nodig is, sal ons u kontak.